Εξαφανίζουν την Κύπρο από τους χάρτες του ΝΑΤΟ

Φωνή λογικής - Αφροδίτη Λατινοπούλου

Στην πρόσφατη σύνοδο Υπουργών Άμυνας (ΥΠΑΜ) του ΝΑΤΟ όπου ετέθη το θέμα της ενεργοποίησης των νέων χαρτών του ΝΑΤΟ (regional plans), η συνήθης παραβατική και αναθεωρητική χώρα, η Τουρκία έθεσε δύο θέματα:

A) Να χρησιμοποιούνται οι όροι Τσανακαλέ αντί για Στενά Δαρδανελίων, Ινσταμπούλ αντί για Στενά Βοσπόρου, και ο όρος Turkish Straits – δηλαδή Τουρκικά Στενά – για την περιγραφή αμφοτέρων. Οι ΗΠΑ έθεσαν ως συμβιβαστική πρόταση να αποκαλεί κάθε κράτος μέλος τα στενά όπως επιθυμεί

Β) Να απαλειφθεί το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις περιοχές δράσης του ΝΑΤΟ και να αναφέρεται με τις γεωγραφικές της συντεταγμένες. Το ΝΑΤΟ προτείνει ως συμβιβασμό όλες οι περιοχές δράσης του, στην Ανατολική Μεσόγειο να αναφέρονται με συντεταγμένες ως συμβιβαστική πρόταση. Επίσης αναφέρει ότι αυτός είναι ένας συνήθης συμβιβασμός μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να μην κάνει αποδεκτή καμία από τις δήθεν συμβιβαστικές προτάσεις του ΝΑΤΟ διότι:

Α) Η διπλή ονομασία παραβιάζει τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, την οποία Σύμβαση αποδέχεται η Ελλάδα και η οποία μιλά ξεκάθαρα για Στενά Δαρδανελίων, Στενά Βοσπόρου και Θάλασσα Μαρμαρά. Η Τουρκία με δόλιο τρόπο και τεχνηέντως αρχίζει πλέον ξεκάθαρα να αμφισβητεί και τη Σύμβαση του Μοντρέ καθώς ο συνεχής κατευνασμός της από την Ελληνική πλευρά την ωθεί σε περαιτέρω διεκδικήσεις. Η διπλή ονομασία θυμίζει την υπόθεση του Μακεδονικού ζητήματος με τα γνωστά αποτελέσματα.

Β) Η υποχώρηση της Ελλάδος για αναγραφή γεωγραφικών συντεταγμένων στις περιοχές δράσης του ΝΑΤΟ, ακυρώνει μεταξύ άλλων την υπόσταση της Κύπρου, που η Τουρκία δεν αποδέχεται ως ανεξάρτητο κράτος, άρα υποκρύπτει τουρκική σκοπιμότητα. Η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη δεν μπορεί να το αποδεχθεί.

Γ) Η συνήθης πρακτική συμβιβασμού που επικαλείται το ΝΑΤΟ είναι όταν αυτή συμβαίνει μεταξύ κρατών με πολιτισμένη συμπεριφορά και όχι για κράτη που ασκούν αυθαίρετη, επαναλαμβανόμενη αντισυμμαχική συμπεριφορά με απειλή casus belli και που στρέφονται μακροπρόθεσμα και διαρκώς σε βάρους ενός γειτονικού και φιλειρηνικού κράτους όπως είναι η Ελλάδα.

Η απάντησή μας ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ, για τους λόγους που τεκμηριώσαμε ανωτέρω είναι: ΟΧΙ, σε καμία Τουρκική ή Συμμαχική πρόταση που διαταράσσει το status quo. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση θα τροφοδοτήσει περαιτέρω τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας.