ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ο Ελληνισμός είναι παγκόσμιος. Συναπαρτίζεται από τους Έλληνες της Ελλάδας, τις εθνικές μας μειονότητες σε άλλες χώρες, τον Κυπριακό Ελληνισμό, τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και τους Ομογενείς. Αυτό είναι το πιστεύω όλων μας στην ΠΑΤΡΙΔΑ: Ο Ελληνισμός δεν κλείνεται σε σύνορα, δεν περιορίζεται στα στενά όρια των χωρών.

Οι ομογενείς μας έχουν βοηθήσει τη μητέρα πατρίδα και θα συνεχίσουν να τη βοηθούν διότι την αισθάνονται κομμάτι της ψυχής τους. Το πολιτικό μας σύστημα όμως, αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, δεν έχει σταθεί πάντα στο ύψος των περιστάσεων έναντι των αδελφών μας στο εξωτερικό

Στη «Φωνή Λογικής» πιστεύουμε πως οι δεσμοί της χώρας, αλλά και των Ελλήνων εντός αυτής, με την ομογένεια θα πρέπει να γίνουν πιο ισχυροί. Παραδείγματα των προτάσεών μας για δράσεις υπέρ της ομογένειας είναι τα ακόλουθα:

 

1) Απόδοση του δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες πολίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό χωρίς αστερίσκους και μικροκομματικές υποσημειώσεις. Συγκρότηση εκλογικών περιφερειών εξωτερικού και υιοθέτηση από τις κατά τόπους ελληνικές κοινότητες της εκλογικής διαδικασίας κατά τα ελλαδικά πρότυπα.

 

2) Δημιουργία γραφείου που θα υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα εξής:

Α. Κάλυψη των αναγκών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από παιδιά Ελλήνων του εξωτερικού

Β. Δημιουργία Προγράμματος «Θησέας» όπου κάθε χρόνο παιδιά Ελλήνων 5-16 ετών από διάφορες περιοχές της γης θα έρχονται οργανωμένα σε κατασκηνώσεις που θα δημιουργηθούν ώστε να διδαχθούν τον πολιτισμό της χώρας, να γνωριστούν και μεταξύ τους αλλά και με παιδιά Ελλήνων εσωτερικού

Γ. Ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στον ελληνισμό των όμορων χωρών

     2)  Απλοποίηση των διαδικασιών για όσους Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς επιθυμούν να λάβουν το Ελληνικό διαβατήριο.

     3) Δημιουργία Ορθοδόξων ναών σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού όπου υπάρχει σημαντικός πληθυσμός Ελλήνων.

     4)  Δημιουργία πυρήνων και ομάδων εργασίας μέσω των Πρεσβειών για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων μικρών παραγωγών στο εξωτερικό.

     5)  Βοήθεια σε Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να δημιουργήσουν εταιρεία στη χώρα διαμονής η οποία θα έχει σχέση κάποια σχέση με την Ελλάδα

    6) Δημιουργία «Συμβουλίου Σοφών» από επιτυχημένους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θα βοηθούν μικρές εταιρείες με βάση την Ελλάδα να αναπτυχθούν.

    7)  Δημιουργία ειδικού μητρώου και κοινωνικού δικτύου για επιχειρήσεις Ελλήνων που ζητούν άτομα για εργασία και Έλληνες του εξωτερικού που ψάχνουν εργασία.