ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η Ορθοδοξία, δηλαδή η δισχιλιετής ελληνική χριστιανική παράδοση, αποτελεί εθνικό συστατικό στοιχείο, που βρίσκεται στο πολιτισμικό, πνευματικό και ιστορικό DNA του Ελληνισμού. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία Κράτους-Εκκλησίας για το καλό της Πατρίδας. Δεν νοείται εκ μέρους του Κράτους αδιαφορία ως προς την Εκκλησία, ούτε εκ μέρους της Εκκλησίας διάθεση για θεσμική αποσύνδεση από το Κράτος.

Η νομοθεσία και η κοινωνική ηθική της Πολιτείας οφείλει να σέβεται θεμελιώδεις χριστιανικές αξίες και θέσεις. Στη ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ πιστεύουμε ότι:

– Η στενή σχέση Ελληνικού Κράτους -Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πλεονέκτημα και εθνικό κεφάλαιο. Δεν λογοδοτούμε σε επιτήδειους, στο εξωτερικό ούτε στο εσωτερικό, για αυτό.

– Η Εκκλησία οφείλει να απολαμβάνει της αμέριστης τιμής και του σεβασμού εκ μέρους του Κράτους, όπως αυτό προκύπτει από το Σύνταγμα όσο και από τη σύσταση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος.

– Η αναφορά στον Τριαδικό Θεό στο προοίμιο του Συντάγματος αποτελεί δεσμευτικό και μη αναθεωρήσιμο στοιχείο του ανώτατου θεσμικού κειμένου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

– Απαιτείται σεβασμός στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή της σύλληψής της.

– Πρέπει να υπάρχει προστασία των παιδιών από εκπαιδευτική προώθηση πρακτικών και αντιλήψεων που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Χριστιανού.

– Απαιτείται σεβασμός στην ιερότητα του γάμου προσδιοριζόμενου σαφώς ως ένωσης αποκλειστικά μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, αλλά και στη συνακόλουθη ανατροφή παιδιών και η υιοθεσία σε και από περιβάλλοντα που έχουν σεβαστεί αυτήν την ιερότητα του γάμου.

– Επιδιώκεται η ισορροπημένη ανθρώπινη ανάπτυξη, με την εναρμόνιση μεταξύ ενηλικίωσης, επιτρεπτής ηλικίας σύναψης γάμου, νόμιμης ηλικίας συναίνεσης, και νόμιμης ηλικίας ικανότητας λήψης υπευθύνων αποφάσεων.

– Η μισθοδοσία των Ορθοδόξων κληρικών αποτελεί ιστορική και νομική δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας

– Το μάθημα Θρησκευτικών είναι ομολογιακό κατά το Σύνταγμα. Ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι μαθητές δικαιούνται απαλλαγής.

– Πιστεύουμε στην Ανεξιθρησκία και υποστηρίζουμε τον απόλυτο σεβασμό σε αυτήν στην ελληνική επικράτεια.

– Κανείς δεν πρέπει να εμποδίζεται με βία ή απειλή από το να επιλέξει και να ασκεί την θρησκεία που επιθυμεί.