Α. Λατινοπούλου στο Star: Μας έχουν “κλέψει” την υπερηφάνεια μας.