ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμός – όπως και η ναυτιλία – είναι τομέας στον οποίο η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει μακροπρόθεσμα ως κεντρικό πυλώνα της οικονομίας της. Εφόσον ο τουρισμός τύχει ορθής και κοινωνικά δίκαιης διαχείρισης, δεν θα συνδράμει μόνο τα μέγιστα στο ΑΕΠ, αλλά θα βοηθήσει σημαντικά και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Ραχοκοκαλιά του τουριστικού προϊόντος είναι ο κλάδος της φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, πρωτεύουσα μέριμνα απαιτείται ώστε να υπάρξει ένα δίκαιο πλαίσιο φορολόγησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα:

 

–       ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Κατάργηση της διάταξης ή διασφάλιση ανταποδοτικότητας υπέρ του τουριστικού τομέα.

–       ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ: Μείωση ΦΠΑ σε διαμονή, εστίαση και μεταφορές σύμφωνα με το γενικό οικονομικό πρόγραμμα της ΠΑΤΡΙΔΑ, με οδηγό τα επίπεδα των ανταγωνιστριών χωρών. Επίσης, διατήρηση του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από το μεταναστευτικό, αλλά και σε περιοχές όπου συντρέχουν λόγοι εθνικού χαρακτήρα

–       ΕΝΦΙΑ: Αντιμετώπιση του ακινήτου του ξενοδοχείου ως εργαλείου παραγωγής με κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.

–       SALE AND LEASE BACK: Αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων ως δανείων.

–       ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Θέσπιση αυξημένων αποσβέσεων λόγω συνεχών εκσυγχρονισμών και ανακαινίσεων: 4% στα πάγια.

–       ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ: Ισότιμη φορολογική μεταχείριση με τα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα.

 

Συγχρόνως, ως προς το αναπτυξιακό πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού κλάδου, απαιτείται:

–       Προσεκτική πολιτική στην ενίσχυση της ίδρυσης νέων καταλυμάτων με ειδική προσοχή στη φέρουσα ικανότητα προορισμών, στα ξενοδοχεία μηδενικού αποτυπώματος στις υπερανεπτυγμένες περιοχές, αλλά και με αποφυγή της ενίσχυσης ενοικιαζομένων δωματίων/διαμερισμάτων, τουριστικών κατοικιών και επαύλεων.

–       Αναγνώριση του εξαγωγικού χαρακτήρα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο και σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προκειμένου να τυγχάνουν τα ξενοδοχεία των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προορίζονται για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

 

Ως προς τα Τουριστικά Καταλύματα θα πρέπει να προβλεφθεί:

–       Ανώτατη δυναμικότητα σε δωμάτια

–       Αριθμός επιχειρήσεων ανά κτίριο

–       Έγκριση τίτλων ενοικιαζομένων  δωματίων-διαμερισμάτων

 

Ιδιαίτερα πρέπει να προβληματίσουν οι επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις επιφέρουν στον ξενοδοχειακό κλάδο απώλεια καθαρών εσόδων ετησίως €806,94 εκ. και απώλεια  25.000 θέσεων εργασίας. Οι απώλειες δημοσίων εσόδων ανέρχονται σε €214,14 εκ.. Ταυτόχρονα, καταγράφεται μείωση των διαθέσιμων ακινήτων (crowding out effect) και αύξηση των τιμών μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτων κατά  8-9% (price effect). Ως εκ τούτου, απαιτείται δέσμη μέτρων όπως:

 

–       Προσδιορισμός χρονικών και χωρικών περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

–       Ανώτατος αριθμός ακινήτων ανά εκμισθωτή/υπεκμισθωτή

–       Διαχωρισμός επαγγελματία/ιδιώτη

–       Συναίνεση των συνιδιοκτητών

–       Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές

–       Φορολόγηση

–       Έλεγχος και αυστηρότερες κυρώσεις για μη συμμόρφωση

 

Διευκρίνιση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου απαιτείται επίσης σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, με στόχο να περιορίσει τις αθέμιτες πρακτικές απέναντι στα ξενοδοχεία και στους καταναλωτές.

Προϋποθέσεις της επίτευξης του στόχου, να καταστεί ο τουρισμός αξιόπιστη ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας και μαζί παράγοντας κοινωνικής ειρήνης και ευμάρειας, είναι να υπάρξει νέα, ενιαία προσέγγιση στην τουριστική εκπαίδευση και δημιουργία μητρώου επαγγελματιών τουριστικού κλάδου. Είναι απαράδεκτο, όσο και οξύμωρο, να μην βρίσκουν οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις υπαλλήλους, ειδικά τους κρίσιμους θερινούς μήνες. Για να σταματήσει το φαινόμενο αυτό απαιτούνται, μεταξύ άλλων

–       Ένταξη των αποφοίτων τουριστικών σχολών και των επαγγελματιών του κλάδου σε ενιαίο μητρώο, όπου θα απευθύνονται οι επιχειρήσεις και θα προτείνονται αυτόματα οι ενδιαφερόμενοι. Το μητρώο αυτό θα λειτουργεί και ως πλατφόρμα εκατέρωθεν αξιολόγησης εργαζομένων και επιχειρήσεων, επιβραβεύοντας τη συνέπεια και τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.

–       Πραγματική διασφάλιση από πλευράς πολιτείας των προβλεπομένων συνθηκών εργασίας και της συνεπούς μισθοδοσίας των εργαζομένων κατά τα εκάστοτε συμπεφωνημένα.

–       Παροχή δημοσιονομικών κινήτρων σε νέους και νέους γονείς, ώστε να μετακομίσουν στην περιφέρεια και να εργαστούν στον κλάδο του τουρισμού.