ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η Ελλάδα έχει την τύχη, τη χαρά και την ευλογία από τον Θεό, να βρίσκεται γεωγραφικά σε μια από τις πιο εύπορες και γόνιμες περιοχές του κόσμου. Λόγω αυτού, και σε συνδυασμό με το μεσογειακό κλίμα της, έχει όλα τα προσόντα και τις προδιαγραφές να παράξει αρίστης ποιότητος αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Αν κοιτάξουμε πίσω όμως, όλες οι κυβερνήσεις, στήριζαν τον πρωτογενή τομέα με ειδικές ενισχύσεις – ενέσεις και ειδικές παροχές, προεκλογικά, με μοναδικό στόχο την ψηφοθηρία.

Η χώρα μας, έχει ανάγκη από άμεση επανεκκίνηση του πρωτογενή τομέα, με μοναδικό γνώμονα τη βιωσιμότητα των παραγωγών!
Η φωνή λογικής και η Αφροδίτη Λατινόπουλου, θεωρεί τον πρωτογενή τομέα έναν παραγωγικό κλάδο, που συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Για τους λόγους αυτούς προτείνει:


1) 15% φορολογία για όλους, χωρίς τέλος επιτηδεύματος και βαρύτατες ποινές σε όσους φοροδιαφεύγουν.

Είναι αδιανόητο ένας παραγωγικός κλάδος, να έχει 4 φορολογικά καθεστώτα.
Α) Ειδικό
Β) Κανονικό
Γ) 50% έκπτωση
Δ) 75 % έκπτωση

Με αυτόν τον τρόπο, διαχωρίζονται άδικα οι αγρότες και δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός.

2)Το πετρέλαιο αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα, από τον οποίο εξαρτάται το κόστος παραγωγής. Γι’ αυτό λοιπόν, προτείνουμε: τα 82 εκατομμύρια επιστροφής του φόρου ειδικής κατανάλωσης πετρελαίου, να γίνουν 150 τα οποία θα δοθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις των 50 εκατομμυρίων, Σεπτέμβριο, Φεβρουάριο και Μάιο, σε όλους όσους κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ανεξαρτήτως εάν ανήκουν ή όχι, σε συνεταιριστικά σχήματα.

3) Η ηλεκτρική ενέργεια, είναι ένας παράγοντας που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής.
Πρόταση: 0,10 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα για τα επόμενα 3 χρόνια και επανεξέταση μετά το πέρας της τριετίας, με βάση τις τότε υπάρχουσες τιμές ενέργειας.

4) Είναι άδικο για τους αγρότες και κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το γεγονός ότι λόγω του χαμηλού σε αριθμό πληθυσμού, και της διαφορετικότητας των προϊόντων καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, δεν μπορούν να δημιουργήσουν συνεταιριστικά σχήματα και ομάδες παραγωγών. Για τον λόγο αυτόν, προτείνουμε για όσους δραστηριοποιούνται σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές και σε περιοχές πάνω από 700 μέτρα υψόμετρο, να ισχύουν οι ίδιοι ευνοϊκοί όροι που ισχύουν και για τους συναδέλφους τους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους κάμπους της χώρας. Επίσης, αύξηση της εξισωτικής αποζημίωσης για τους εν λόγω παραγωγούς, (ορεινών και μειονεκτικών περιοχών) από 3312 ευρώ (ανώτερο ποσό που ισχύει σήμερα), στα 6000 ευρώ (ανώτατο όριο).

5) Προκήρυξη προγραμμάτων Νέων Αγροτών, με πριν πρώτης εγκατάστασης έως 50000 ευρώ, (ανάλογα την περιοχή και την καλλιέργεια).

6) Προκήρυξη Σχεδίων βελτίωσης, με ανώτατο και μέγιστο ποσό επιλεξιμότητας (ανάλογα την περιοχή), 350.000 ευρώ για τη ζωική παραγωγή και 250.000 ευρώ για τη φυτική κατεύθυνση, με επιδότηση 50% σε πεδινές περιοχές, 60% σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 70% για όλους τους Νέους Αγρότες