ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η πυρηνική οικογένεια είναι το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και ο πρώτος κρίκος της στέρεης αλυσίδας που αποτελεί την εθνική κοινότητα. Συγχρόνως, η οικογένεια ως αξία αποτελεί στις μέρες μας την πλέον έμπρακτη απάντηση στον μηδενισμό και τη χυδαιότητα των ιδεολογιών και των αντιλήψεων που επιθυμούν να εκριζώσουν κάθε παραδοσιακή αρχή και αξία έχει λειτουργήσει διαχρονικά ως γνώμονας για το κοινό καλό. Σε έναν κόσμο που προσπαθεί να μας πει πως δεν υπάρχει καλό και κακό, σωστό και λάθος, πως δεν υπάρχουν έθνη, γένη και φύλα, όπου κάθε αναφορά στον χριστιανικό Θεό ποινικοποιείται, η παραδοσιακή οικογένεια είναι φορέας αντίστασης στην ηθική έκπτωση και τον παραλογισμό.

Αυτό το στοιχειώδες κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας έχει κακοποιηθεί από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Πλέον, ως λύση στο δημογραφικό προτείνεται επίσημα η ενσωμάτωση νόμιμων και παράνομων μεταναστών και η απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε αυτούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των αλλοδαπών και κυρίως των μουσουλμάνων στη χώρα μας, καθώς επίσης γεννούν με ταχύτατους ρυθμούς, την ώρα που ο δείκτης γεννητικότητας των Ελλήνων είναι αποκαρδιωτικά χαμηλός και διαρκώς μειώνεται.

Εάν συνεχιστούν οι εισροές αλλοδαπών, οι ελληνικές οικογένειες εξακολουθήσουν να μην κάνουν παιδιά και δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το δημογραφικό με γενναία οικονομικά και δημοσιονομικά μέτρα για τους Έλληνες πολίτες, σε λίγες δεκαετίες από σήμερα οι Έλληνες θα αποτελούμε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα. Ως εκ τούτου το δημογραφικό, μέσω της στήριξης της οικογένειας, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας.

Τα μέτρα που προτείνει η «Φωνή Λογικής» υπέρ των ελληνικών οικογενειών αφορούν τόσο τη δημιουργία οικογένειας όσο και τη διατήρηση του αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και συνοψίζονται ως εξής:

● Τα οικογενειακά επιδόματα θα δίνονται σε οικογένειες στις οποίες τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα πρέπει επιτέλους να καταστούν η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

● Εφάπαξ καταβολή βοηθήματος ύψους 5000 ευρώ για κάθε παιδί. Το ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος σε περίπτωση που ένα παιδί δεν εγγραφεί στις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή δεν παρακολουθεί τα μαθήματα.

● Νομοθετείται μείωση 10% στην οικογενειακές φορολογικές υποχρεώσεις για κάθε παιδί και μέχρι την ενηλικίωσή του.

● Τα τέκνα παύουν να αποτελούν φορολογικό τεκμήριο.

● Οικογένειες που έχουν από τέσσερα παιδιά και πάνω απαλλάσσονται από φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι την ενηλικίωση και του τελευταίου τέκνου.

● Παιδιά οικογενειών που έχουν από τρία τέκνα και πάνω μετεγγράφονται αυτόματα σε πανεπιστημιακές σχολές στον τόπο κατοικίας της οικογένειας.

● Μητέρες που έχουν κάνει από τέσσερα παιδιά και πάνω απαλλάσσονται δια βίου από φορολογικές υποχρεώσεις.

● Το κράτος θα στηρίξει μαζικά τα νεαρά ζευγάρια, τόσο για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιδιοκτησία όσο και να υποστηρίξουν την επιθυμία τους να γίνουν γονείς. Όταν ένα ζευγάρι κάνει το πρώτο του παιδί, θα μπορεί να λαμβάνει χαμηλότοκο δάνειο 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση που κάνει δεύτερο παιδί, θα υποχρεούται να αποπληρώσει τις 20.000. Αν κάνει τρίτο, θα υποχρεούται να αποπληρώσει τις 10.000, ενώ αν κάνει και τέταρτο παιδί το δάνειο θα του χαρίζεται..

● “Επιδότηση” ενοικίου μέσω αύξησης του αφορολόγητου σε οικογένειες που έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα, δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία και διαμένουν σε μισθωμένη οικία.

● Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε νέες και νέους εργαζόμενους γονείς έως 30 ετών.

● Γονείς που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα Σώματα Ασφαλείας και έχουν από τρία τέκνα και άνω μετατίθενται αυτόματα στον τόπο κατοικίας της οικογένειας.

● Επιπλέον κλιμακούμενα δημοσιονομικά κίνητρα για γονείς με μέσο όρο ηλικίας έως 30 ετών και τουλάχιστον δύο τέκνα ώστε να μετεγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, ή στην ελληνική περιφέρεια, με στόχο να ενισχυθεί η δημογραφική κατανομή και η ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.

● Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στα έξοδα τοκετού της μητέρας και του νεογνού.

● Αύξηση του αριθμού των βρεφονηπιακών σταθμών και αλλαγή των κριτήρίων επιλογής υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ώστε κανένα ελληνόπουλο να μην μένει εκτός προσχολικής εκπαίδευσης, και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς.

● Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη εξωσωματικής γονιμοποίησης, εκσυγχρονισμός των κρατικών εργαστηρίων και δυνατότητα μίας απόπειρας εξωσωματικής γονιμοποίησης κατ’έτος μέχρι του συνόλου των πέντε.

● Ανάπτυξη δομών στήριξης για τις Μονογονεϊκές οικογένειες.

Το επιτυχημένο παράδειγμα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ουγγαρία, που μέσα από στοχευμένες δέσμες μέτρων και πολιτικών κατόρθωσαν να ανατρέψουν τα αρνητικά τους δημογραφικά δεδομένα και να σημειώσουν ρεκόρ αύξησης γεννήσεων, αποτελούν απόδειξη ότι με συγκεκριμένες αποφάσεις η θλιβερή κατάσταση που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει.