Προκαλεί ο Ερντογάν. Απούσα η κυβέρνηση.

Η Διακήρυξη των Αθηνών αποδείχθηκε μία άνευ αντικειμένου διακήρυξη καθώς μια αλληλουχία εχθρικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας την κατέστησαν κενής περιεχομένου. Η Τουρκία συνεχίζοντας την επιθετική της πολιτική έναντι της Ελλάδας με πρόσφατες τις ΝΟΤΑΜ στο Αιγαίο, έφτασε σε μια άνευ προηγουμένου εχθρική δήλωση σε βάρος της Κύπρου. Η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου περί άλλων τυρβάζει καθώς η Κύπρος κατά την ηγεσία του ΥΠΕΞ κείται μακράν, όπως άλλωστε μακράν κείτονται και τα Ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κατά τους ίδιους κύκλους. Η απάντηση στο βαθύ τουρκικό κράτος πρέπει να είναι μόνο μία από άκρου εις άκρον σε όλο το γεωγραφικό σύμπλεγμα του Ελληνισμού : ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ